Výsadba stromků

Stromky je možné sázet na podzim i na jaře. Správné zasazení stromku má vliv na jeho správný růst i pozdější úrodu. Musíme vybrat nejen vhodné místo, kde nebude stromek tísněn jinými a většími, ale místo musí mít i kvalitní půdu. Stromky se pak sázejí pouze po krček, pokud bychom jej zasadili hlouběji, stromek nebude dobře prospívat a pokud bude plodit, úroda bude velmi malá.

Další videa z pořadu