Očkování dřeva sadbou hlívy ústřičné

Pan Vlastimil Šavelka vymyslel jednoduchou metodu pěstování hlívy ústřičné na dřevěném špalku pomocí patron.

K pěstování potřebujeme špalek listnatého dřeva a sadu přitloukacích sadbových patron. Patrony jsou vatové válečky, které jsou prorostlé podhoubím hlívy ústřičné. Patronu položíme na spáru mezi dřevem a kůrou a přitlučeme ji malým hřebíčkem. Natlučeme je kolem dokola horní hrany špalku v rozmezí několika centimetrů.

Nyní sadbu obalíme fólií, abychom zamezili vysychání. Uděláme několik otvorů pro dýchání. Ponecháme jeden a půl měsíce v pokojové teplotě. Potom se podhoubí rozšíří po kůře špalku. Nyní špalek zakopeme na stinném místě zahrady do půlky délky do země. První úroda se objeví za rok. V dalších letech se úroda opakuje, takže si každý rok chodíme na zahradu sklidit houby.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu