Ochrana proti škůdcům na jabloních

Pokud se chceme dočkat dobré úrody, musíme se postarat o správnou ochranu proti škůdcům a chorobám. Nejzávažnější chorobou u jabloní je strupovitost. Nejprve se projeví na listech jako černé skvrny, které později přejdou na plod. Další problém je padlí, což je také houbovité onemocnění. které se objevuje na letorostech jako šedobílý povlak.

Ochranu je třeba provádět jako prevenci a později jako léčebnou. Léčebná se musí zahájit hned po prvních příznacích. S postřikem se začíná ve fázi poupěte, pak se pokračuje po odkvětu a třetí postřik se provádí při velikosti malé pecky. Odstup je 7-10dní od sebe.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu