Kompost a organické hnojení

Kompost je jednou z možností, jakou lze zachovat přirozený koloběh v přírodě. Pokud shrabeme na podzim listí po celé zahradě a spálíme jej (což se ani nesmí), nebo jej vyhodíme do popelnice, uděláme tu nejhorší možnou věc. Půdě totiž vezmeme látky potřebné pro její výživu a budeme je následně muset do půdy zapravovat pomocí anorganického hnojiva.

Další videa z pořadu