|

Kontrola skladovaného ovoce a brambor

12.12.2021

Pokud jsme sklidili brambory a ovoce, je nutná pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu. Především si všímáme u brambor ložisek plísně, která dokáže při zanedbání ohniskovitě poškodit větší množství hlíz. Napadené plody tedy odstraňujeme. Totéž platí pro další ovoce i zeleninu. U jablek hlídáme projevy hniloby a u zeleniny plísně.