|

KPZ čili komunitou podporované zemědělství

11.06.2023

Komunitou podporované zemědělství je zahrada, která funguje nejen pro majitele, ale i pro ostatní lidi v okolí. Není to ale systém pěstování a prodeje tak, jak jsme zvyklí z obchodu. Je to způsob, jak nabídnout přátelům nebo sousedům přebytky výpěstků, takové skupiny se mohou i domlouvat na pěstovaných druzích, na případné pomoci a podobně. V rámci KPZ je možné zahrady rozšiřovat třeba o chovy drobných domácích zvířat, a to vše je možné měnit podle potřeb odběratelů.