Sázení stromů do krajiny

Sázení stromů je nedílnou součástí péče o naší krajinu, přírodní prostředí, ale také i pro nás. Stromy nám dokáží poskytnout stín, udrží vodu v půdě a samozřejmě přináší nám životadárná kyslík.

Se zkušenou krajinářskou Kateřinou Lagner Zímovou se projdeme v krásné prostorné krajině a budeme si povídat o tom, co a kam sázet, a hlavně jakým způsobem. Stromy totiž potřebují prostor pro svůj růst, jak ve viditelné částí, tak pro kořeny v zemi. Nesmíme také zapomenout na prostor kolem stromů, průjezd pro techniku, ale také pro pohyb zvěře. Můžeme sázet stromy i keře. Důležité je vracet stromy do měst, a také podél dálnic, či polí.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu