Včely na střeše

Důvodem je nejen rozšíření chovů včelstev, ale především možnost poskytnutí nektaru a pylu i ve městě. Včelám ve městech hrozí mnoho nebezpeční, především střet s dopravními prostředky, který je pro včelu vždy smrtelný. Vysoko nad domy si ale mohou volně létat bez ohrožení a jediným problémem pro ně jsou ptáci. Včely také létají v čistším ovzduší a dokážou tak sesbírat pyl i z květin na balkonech a za okny městských bytů. Což zajistí podstatně vyšší procento sesbíraného pylu.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář prima nápadů

Další videa z pořadu