|

Množení drobného ovoce řízkováním

13.09.2020

Řízkování rostlin je velmi jednoduché. Postačí odebrat z keřů jednoleté vyzrálé výhony a z nich připravit pomocí zahradnických nůžek řízky. Ty pak vysadíme do záhonu. Tímto způsobem lze řízkovat nejen keře, ale také stromy, některé pokojové květiny nebo skalničky. Řežeme nejlépe za podmračeného dne nebo brzy z rána, dokud je rosa. Připravené řízky z rostlin je potřeba nejprve upravit, abychom měli jistotu, že se v substrátu ujmou. Doba kořenění je asi 14 dnů až několika týdnů a je závislá na mnoha faktorech.