20. díl: Václav Pikrt - houslař - TV verze

Houslařství se dá rozdělit na dva obory: stavba nových nástrojů a restaurování. Já dělám oboje. Při stavbě nových nástrojů se můžete v rámci možností umělecky realizovat. Při restaurování je to přesně naopak. Zde není místo pro osobní ambice, je potřeba co nejméně zasáhnout do původnosti nástroje.

Toto video je dílem z pořadu:

Řemeslo nenahradíš

Další videa z pořadu