Dokončení květinové zdi v interiéru

Pepa se tentokrát opět vrátí k letnímu sídlu a pustí se do jeho interiéru. Dokončí květinovou zeď pomocí obkladu z tvarovek, ale nejprve si pořádně nachystá staveniště – připraví podloží, naveze na podlahu štěrk, srovná ho žehličkou, a teprve pak může postavit lešení. Před samotným obložením vnitřní zdi ho ještě čeká zpevnění stávajícího trámu.

Logo pořadu
Toto video je dílem z pořadu:

Libovky Pepy Libického

Další videa z pořadu