|

Jarní příprava zahrady

21.04.2019

Jak si uspořádat zahradu, aby se vám dobře a bez problému sekal trávník. Nejlépe již při zakládání trávníku myslet na to, co všechno chci na zahradě mít a dopředu si naplánovat, kam co umístit. Dětský koutek, nebo vyvýšený záhon neumísťovat do trávníku, ale vyčlenit jim zvláštní prostor, který ohraničíte třeba skrytým obrubníkem, nebo zapuštěnými žulovými kostkami. Problematická bývají místa, kde trávník navazuje na terasu. Pokud je terasa vyvýšená, je sekání komplikované. Ideální je pokud terasa navazuje na trávník v jedné rovině.