|

Chov želviček

28.01.2005

S panem Podlahou jsme se dnes podívali do ZOO Plzeň, abychom se dozvěděli něco o chovu suchozemských želv. V posledních letech dostávají některé děti jako vánoční dárek suchozemskou želvu. Často však rodiče ani děti o chovu nic neví a nevytvoří tak želvě vhodné podmínky k životu. Díky tomu 80-95 % těchto želv do roka zahyne. V plzeňské ZOO můžete vidět mnoho druhů želv, o které je vzorně postaráno a jsou samozřejmě registrovány řádně v CITES. Želvy jsou celosvětově ohroženým druhem a některé jsou až kriticky ohrožené. Významně k tomu přispívá Čína, kam se denně pašuje 17-20 tun želv, které se tam zpracovávají na maso.