Pěstování citrusů v bytě

Dnes nás pan Michal Faltýnek seznámí s domácím pěstováním citrusů. Poví nám, jaké ideální podmínky musí splňovat pěstitel, který se rozhodne pěstovat citrusy. Důležité je, jaké jim dokáže vytvořit podmínky přes zimu. Čím chladněji tím lépe. Potřebují tak 5°c na zdárné přezimování.

Dále se seznámíme s několika základními druhy citrusů, vhodných pro pěstování doma. Každý začátečník by se měl přesvědčit, jak je zakořeněná rostlina, kterou kupuje. Také musí zkontrolovat roubování, zda je místo srůstu pěkně srostlé. Nad roubem by už měly být vyrostlé periody. Důležité je vědět, jakou odrůdu si kupujeme a na čem je roubovaná.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu