|

Zazimování venkovních bonsají

26.12.2015

Pan Vladimír Kastner nám předvede, jak zazimovat venkovní bonsaje. Ani v lednu ještě není pozdě. pokud bychom zazimovali brzo, rostlina by nepocítila příchod zimy a neopadala by. To by ji vysilovalo a projevilo by se to při jarním kvetení negativně. Správně zazimovaná listnatá bonsaj by měla být bez listí. Bonsaj i s miskou můžeme zahrabat do půdy na zahradě. Při velkých mrazech se něčím zakryje. Lepším způsobem je, že si připravíme plastovou, nebo polystyrenovou bedýnku. Do ni postavíme bonsaj a zbytek zakryjeme listím. Bedýnku umístíme v závětrné straně, kde není průvan. Zazimování můžeme provádět i ve studeném skleníku. Co se týče kořenové soustavy, postupujeme stejně u listnatých jako u jehličnatých bonsají. Ale co se týče nadzemní části, musíme jehličnaté bonsaje kontrolovat více, protože musíme kontrolovat škůdce a občas zalít.