Deformace brambor

Pan Ing. Jiří Procházka nám poví něco o bramborách. Ceny brambor velmi vzrostli, protože brambor vyrostlo velmi málo, nerostli kvůli počasí. Brambory mohou mít spoustu nemocí nebo vad.

Setkáváme se z různými deformacemi nebo nemocemi brambor, například zelená hlíza, která se nedá jíst protože je našemu zdraví nebezpečná. Nebo strupovitost brambor a to je pouze vada krásy. Pak i vady mechanické vzniklé poškozením z venku. Brambor bude stále málo, chybí 20 procent úrody.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu