|

Deformace brambor

17.12.2016

Pan Ing. Jiří Procházka nám poví něco o bramborách. Ceny brambor velmi vzrostli, protože brambor vyrostlo velmi málo, nerostli kvůli počasí. Brambory mohou mít spoustu nemocí nebo vad. Setkáváme se z různými deformacemi nebo nemocemi brambor, například zelená hlíza, která se nedá jíst protože je našemu zdraví nebezpečná. Nebo strupovitost brambor a to je pouze vada krásy. Pak i vady mechanické vzniklé poškozením z venku. Brambor bude stále málo, chybí 20 procent úrody.