Jarní stříhání rostlin

Ponechat si zastřižení trvalek a keřů až na jaro je výhodné. Jednak nám na podzim stále přináší estetický zážitek a jednak jim řez na jaře více prospívá. Například rozchodník má dutou lodyhu a kdybychom ho zastříhli už na podzim, mohlo by nám do něj napršet a mohl by vyhnít. Řez provedeme až u země. Stejně zastřihujeme i trávy.

Polokeře seřezáváme o jednu třetinu délky. Pokud bychom řez provedli už na podzim, mohly ba rostliny pomrznout. Řez provádíme pravidelně, abychom docílili pravidelného kvetení a aby měly rostliny kompaktní tvar.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu