Poznávání rostlin s Václavem Větvičkou

V oblíbené rubrice nám pan Václav Větvička pomůže s poznáváním a určováním rostlin, které diváci posílají na fotografiích do studia.

Na úvod se budeme zabývat jasanem, který obrůstá mechem a lišejníky. Řešením proti případným plísním je použití fungicidu.

V dalším dotazu se divačka ptá, proč jí nerodí kiwi. Problém je, že má samčí rostlinu. Musí si koupit samičí rostlinu.

Při dotazu na identifikaci larev se dozvíme informace o ponravách, které žijí v kompostu. Jedná se o larvy chroustů, nebo chroustků letních.

V posledním dotazu si povíme o snědku, bíle kvetoucí rostlině a křivatce, která kvete žluto-bíle.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu