Pálení zahradního odpadu

Pro pálení zahradního odpadu platí určitá pravidla. O těch si s námi dnes popovídá paní Pavlína Adamcová, tisková mluvčí pražských hasičů.

Na grilech, otevřených ohništích či v krbu můžeme pálit pouze suché dřevo, dřevěné uhlí či suché rostlinné odpady. Nesmí se pálit igelit, plastové lahve, gumy, části nábytku nebo barevné časopisy. Listí, tráva či klestí se pálit může, ale nesmí být vlhké. Není zákonem stanoveno žádné nahlášení ohně, chystáme-li se ale pálit velké množství, doporučujeme tuto plánovanou činnost raději nahlásit. Strniště ani suchá tráva se nesmí vypalovat, může být udělena pokuta až 25 tisíc korun.

Nikdy nenecháváme oheň bez dozoru, rozhodně by v dosahu měl být hasící přístroj či minimálně konev s vodou či kbelík s pískem. Při rozdělávání ohně nesmíme používat žádné hořlavé kapaliny.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu