|

Zahrada při základní škole v Humpolci

27.05.2008

Školní zahrada na základní škole v Humpolci slouží žákům nejen jako prostor pro pěstování zeleniny v rámci výuky i pěstitelských prací, ale mají zde mimo jiné i mokřad, louku a altány pro výuku předmětů v letním období. Zahradou a celým jejím konceptem nás provedla Ing. Mirka Štěrbová. Kromě cvičných záhonů, kde si třídy vysazují květiny, proměnili starou část školní zahrady v interaktivní ekologickou učebnu v přírodě. Zahrada je rozdělena na ovocný sad, a uměle vytvořený mokřad i mez, společenstvo vřesovišť i lesa. Ve stínu školní budovy nalezly své místo také stínomilné rostliny.