|

Záchrana čolků a žab

15.12.2006

Nejen díky chemizaci v přírodě, ale i odvodňováním luk a mokřadů zejména od 50 let minulého století se začal drasticky snižovat stav obojživelníků u nás a díky tomu jsou dnes téměř všechny druhy pod přísnou ochranou státu. Pavel Jeřábek v reportáži vypráví o možnostech, jak pomoci návratu čolků, kuněk a jiných obojživelníků zpátky do přirozeného prostředí v přírodě. Především jsou preferovány podmáčené louky, bývalé a zanesené strouhy, které se čistí od bahna, rozšiřují a kultivují tak, aby vyhovovali zpětnému návratu obojživelníků. Takové lokality se vyhledávají dle doporučení orgánů ochrany přírody nebo dle pamětníků, vždy je ale nutné si obstarat svolení majitelů pozemků nebo úřadů.