Prosychání jehličnanů

Znáte problém s prosycháním jehličnanů? Příčiny jsou v tom, že kořeny stromů stojí ve spodní vodě. To znamená, že je potřeba pozemek odvodnit. Takovou drenážní strouhu musíme udělat jeden metr hlubokou. Pokud bychom ji udělali hlubší, můžeme si pozemek vysušit a v letech, kdy bude nedostatek vody, bychom mohli mít problém.

Správná skladba strouhy má vypadat takto. Na dně bude hrubý materiál, kačírek nebo kámen. Přidá se drenážní odvodňovací roura a dosypeme to 20 centimetrů pod okraj a zbytek dosypeme zeminou.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu