Jak odstranit zápach ze septiků a žump

Podíváme se na ekologicky šetrné řešení pro likvidaci odpadů v čistírnách odpadních vod v septicích, jímkách, žumpách a podobně. Jedná se aplikaci speciálního bakteriálního přípravku obsahující takzvané hladové bakterie.

Při aplikaci tohoto přípravku do odpadních systémů se hladové bakterie okamžitě po aplikaci začnou množit a začnou rozkládat veškeré organické odpady na kysličník uhličitý a vodu.

Další videa z pořadu