Deky z lásky

Deky z lásky je charitativní projekt, kde šijí deky pro těžce nemocné děti a zdravotně postižené, či dlouhodobě nemocné děti do 16 let. Deky na základě přání dětí šijí švadleny z celé republiky. Od roku 2012, kdy se ušily první deky, už bylo předáno 368 dek. Náročné na ušití jsou deky pro děti s poškozením zraku, nebo nevidomé. Jsou to deky, které pomáhají rozvíjet jemnou motoriku. Jsou na nich 3D obrázky a různé materiály. Na dece se může objevit i Braillovo písmo. Jedna z dek se týkala například tříděného odpadu.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu