Záchrana unikátní orchidejové louky

Na Kladensku se nachází lokalita Líská stráň, kterou roce 2012 začal Jan Karbus s přáteli obnovovat louku, na které rostlo již jen několik posledních jedinců krásné evropské orchideje. Díky rozumným majitelům louky se mohlo začít s obnovou. Nejprve se odstranily neprostupné křoviny, aby měly rostlinky více světla. A hned příští rok se stačily rozmnožit. Dnes jich tu rostou tisíce a hned několik druhů. Podívejte se i vy, jaké krásné druhy orchidejí zde rostou.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu