|

Zimní řez ovocných stromů

17.02.2009

Během zimy je nutno provádět u jabloní a hrušek zimní řez. Provádí se proto, aby se dostalo světlo do koruny. Větve se odřezávají tak, aby koruna byla řídká. Po olistění se světlo dostane do všech částí stromu. Dalším důvodem je redukce plodného obrostu. Řezem se sníží počet pupenů, aby to strom lépe zvládl. Korunu se nechává ve spodní části širší, a směrem nahoru se zužuje. Tak se docílí toho, že se světlo dostane všude. Odřezané větve se mohou nechat pro zvěř, aby je mohla ohlodávat. Pěstování angreštu vyžaduje otevřenou polohu s dostatkem vzduchu. Je potřeba vybrat dobrou, odolnou odrůdu. Důležitý je správný řez a odstřihávat výhony napadené hnědým padlím. Jelikož se padlí nachází v pupenech jednoletých výhonů, omezí se ostříháním výrazně šíření padlí. V poslední řadě pomůže také omezení hnojení dusíkem. Pokud to vše nestačí, musí se provést chemický postřik.