Výsadba ovocných stromků

Podzim je doba, která je vhodná pro výsadbu ovocných stomků. Pan ing. Jan Blažek nám o výsadbě ovocných stromků popovídá a poradí jak sázet.

Nejvhodnější doba pro vysazování ovocných stromků je od poloviny října až do konce listopadu. Stromky můžeme mít kontejnerované nebo prostokořenné. Výsadba kontejnerových stomků je jednodušší, protože nepoškozujeme kořenový systém. V případě prostokořenných stomků je postup složitější a musíme dodržovat určité zásady. V první řadě je potřeba si připravit jámu pro výsadbu. Dále je nutné upravit kořenový systém, který není připraven pro přímou výsadbu. Kořenový systém prostříháme, aby byl řidčí a dlouhé poškozené kořeny odstraníme. Při umístění stromku do jámy, rovnoměrně přihrneme zeminou tak, aby nedošlo k přitlačení kořenů. U výsadby kontejenrových stromků se pouze vyhloubí jáma velikosti kontejneru. Do kořenového systému se nezasahuje. Větve zastřihujeme až po přejití prvních mrazů. U jabloní můžeme očekávat úrodu už v druhém roce po vysazení.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu