Vzlínající vlhkost zdiva

Vzlínající vlhkost zdiva je častým problémem starších domů. Ukážeme si, jak se s ní vypořádat. Začneme tím, že otlučeme omítku na cihlu do výšky 1m nad viditelnou hranici vlhkosti. Vyškrábeme styčné a ložné spáry. Při kosmetickém odstranění naneseme sanační omítku. Při důkladnější technologii se provádí vložení dodatečné izolace, a to podřezem a vkládáním pásů, nebo zatloukání antikorových plechů. Nejnovější způsob je použití elektro-osmózy, nebo injektáží.

Pokud zvolíme injektáž, musíme provádět injektáž určenou pro náš druh zdiva. Pro beton je jiná injektáž, než pro cihly. Nyní rozměříme zdi, vyvrtáme otvory, vyfoukáme a pak se již provádí injektáž. Pro cihly použijeme slanovou injektáž. Hmotu natlačíme do děr montážní pistolí. Krém v kontaktu se vzduchem začne ztekucovat a do týdne nám vytvoří ve stěně bariéru.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář prima nápadů

Další videa z pořadu