|

Nové agresivní plevele

25.09.2016

Dnešní reportáž je pro milovníky trávníků, kteří na svém trávníku nesnesou ani kousek plevele. Povíme jim o nových agresivních druzích plevelů. Jednu skupinu tvoří pcháče. Pcháč šedý, pcháč zelený a různolistý. Tyto plevele vyhledávají spíše vlhčí lokality. Dá se s nimi bojovat preventivně i v pozdějším stádiu herbicidními přípravky. Semena plevelů dokáží během týdne vyrazit jako malá rostlinka. Další skupina plevelů jsou jitrocele. Tvoří je jitrocel kopinatý, větší a prostřední. Ten během měsíce vytvoří kompletní rostlinu. Velký problém pro trávník představují plevelné trávy. Například trávy prosovité, ježatka kuří noha, bér sivý a rosička krvavá. Na tyto trávy neplatí herbicidy pro dvouděložné rostliny.