Lov plevele v trávníku

Dnes si ukážeme jak odstraňovat z našich zahrad plevele. V trávnících se vyskytuje celá řada plevelných druhů. Některé nevadí, ale některé jsou nepříjemné a proto je musíme odstraňovat. Pokud máme takzvaný botanický trávník, můžeme v něm některé rostliny, jako například sedmikrásky ponechat. Naopak degradující rostliny, které se špatně odstraňují, musíme pracně hubit. Typický zástupce je pampeliška. Odstraňujeme je buď herbicidem, nebo mechanicky vypichovačem. Nebezpečné jsou kakosty, které jsou dosti odolné vůči herbicidům. Ty musíme odstraňovat pouze mechanicky. Šťavelka růžkatá je další vytrvalý plevel, který expanduje pomocí semen a hluboce koření.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu