|

Globální oteplování a odpady

28.05.2019

V dnešním pořadu si budeme povídat o globálním oteplování. Na téma životního prostředí a ekologické výchovy u nás budeme besedovat s dr. Vladimírem Kočím. Jednou z věcí, kterou jako řadový občan můžete udělat, je to, že budete nakupovat produkty, které méně škodí přírodě. Problém je, že si spolu se zbožím kupujeme také odpady. Vysvětlíme si co je životní cyklus výrobku. Je to proces, který zahrnuje vše, od počátku výroby až po prodej a konec funkčnosti a použití, zakončený likvidací výrobku. Každé stádium životního cyklu má nějaký dopad na životní prostředí. Ekologicky šetrný výrobek poznáme podle ekologických značek, které jsou na něm uvedeny.