Organické hnojení během vegetace

Rostliny s delší vegetační dobou jsou také podstatně náročnější na výživu. Možná, že si někdo může myslet, že organické hnojení je podzimní zarytí hnoje nebo kompostu. Organická hnojiva ale mohou být kapalná nebo granulovaná, a ta se pak dají používat i v průběhu roku. kromě klasické chlévské mrvy si dnes můžete zahradu pohnojit slepičinci ve zkvašeném roztoku nebo sušeným sloním trusem.

Další videa z pořadu