Sloupovité ovocné stromky

Jako sloupovité ovocné stromy se dají pěstovat pouze jabloně, které mají v genech zakotvený kód sloupovitosti, díky letitému šlechtění. Již sám název napovídá, že se jedná o jabloň s terminálním výhonem, který roste kolmo nahoru a kolem něj je krátký obrost.

Ostatní ovocné stromy se dají pěstovat ve tvaru štíhlého vřetene. Při výsadbě jabloní je důležité dbát na hloubku výsadby. Stromky sázíme tak hluboko, aby první kořen byl v úrovni terénu, protože po čase se substrát sesedne a stromek se sesedne s ním. První jablka můžeme čekat ve třetím roce od výsadby.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu