Místo pro přírodu

Český svaz ochránců přírody vyhlásil před lety sbírku pro Místo pro přírodu. Má za úkol chránit ohrožené lokality. Významnou lokalitou, kterou se podařilo vykoupit, je cihelna Chmeliště u Kutné hory, která byla ohrožena zakládáním odpadu. Další lokalitou je Jinošovské údolí u Vlašimi. Lokality, které jsou vykupovány ze sbírky Místo pro přírodu, jsou obhospodařovány pozemkovými spolky, což jsou organizace českého spolku ochránců přírody a dalších občanských sdružení. Ke každé lokalitě je zpracován takzvaný ochranářský plán, kde jdou uvedeny všechny druhy činností, které se v lokalitách provádějí. Lokality se musí obhospodařovat. V české republice jsou již desátky lokalit, které se povedlo vykoupit.

Toto video je dílem z pořadu:

Receptář Prima nápadů

Další videa z pořadu